Na początku były trzy klasy nauczania początkowego, kilku nauczycieli, wynajęte lokum... Dziś wszystko wygląda inaczej - ładny budynek w otoczeniu drzew, boisko za szkołą, cisza, spokój...jak w domu. 

Początki istnienia szkoły związane są ściśle z Ośrodkiem Kultury przy ul. Literackiej, gdzie zaczęła działać w 1992 roku prywatna szkoła podstawowa. Założycielem i właścicielem szkoły była pani prof. Krystyna Pankowska. Do dnia dzisiejszego związany ze szkołą jest współinicjator pomysłu dr Mariusz Samoraj.

13.09.1994 to data oficjalnego zarejestrowania Fundacji i pewnych zmian kierunku rozwoju szkoły. Szkoła z prywatnej zmieniła się w niepubliczną. Fundację założyła Rada Fundatorów, która do dnia dzisiejszego jest głównym organem zarządzającym szkołą. Powołuje ona co roku Zarząd, który wraz z dyrektorem szkoły praktycznie kieruje szkołą i zarządza finansami, gdyż budżet szkoły to czesne płacone przez rodziców i dotacja z Urzędu Miasta Zielonka, jako że szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.

Od roku 1995 szkoła mieści się w budynku przy ulicy Krzywej 10, w pięknej i cichej okolicy. 

01 września 1999 utworzono gimnazjum.

Szkoła jest znana w regionie ze swej kreatywnej aktywności, udziału w akcjach lokalnych, konkursach ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. Jest się czym pochwalić, gdy ktoś odwiedza szkołę. Czysty, miły budynek, a w nim przytulne, dobrze wyposażone sale lekcyjne, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, no i oczko w głowie wszystkich - pracownia plastyczna z mnóstwem prac uczniów, wykonanych w różnorodnych technikach, w kącie piec do wypalania prac ceramicznych. Twórczość uczniów zdobi ściany klas i korytarzy, przez co wszędzie jest kolorowo. Kolorowe i czyste są też wszystkie pomieszczenia szkolne, jest ciepło, miło i słonecznie.

Wizerunek szkoły kształtowali dyrektorzy najpierw p. dr Mariusz Samoraj, potem p. mgr Hanna Sandomierska, p. mgr Edwin Żuczkowski, p.mgr Joanna Jałosińska a obecnie p. inż Tamara Kostencka. Dla wszystkich osób kierujących szkołą najważniejsze zawsze były i są dzieci, ich dobre samopoczucie, bezpieczeństwo i akceptacja w grupie. Priorytetową zasadą jest tu indywidualne podejście do dziecka i jego problemów, wspólne pokonywanie trudności szkolnych - i nie tylko szkolnych -, no i naturalnie wspieranie jego zdolności i stworzenie jak najlepszych warunków do ich rozwijania. Czuwają nad tym doskonale przygotowani nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

 

Działająca od  ponad 20 lat Szkoła Aktywności Twórczej  NSP 48 w Zielonce (SAT) nawiązuje do postępowego nurtu Nowego Wychowania, a w szczególności do francuskich technik opracowanych przez Celestyna Freineta.

Celem wychowania  w SAT jest  rozwijanie osobowości niezależnych, zdolnych do twórczego kształtowania siebie i swojego życia. Wielokierunkowa aktywność twórcza uczniów w SAT  pozwala właśnie na rozwijanie twórczych osobowości dzieci i młodzieży.