Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej – sesja główna 2016 r.

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wyniki  sprawdzianu po szkole podstawowej :

Z języka polskiego można było otrzymać 20 punktów. Nasi uczniowie uzyskali  następujące wyniki :

1 uczeń 19 punktów

1 uczeń 18 punktów

3 uczniów 17 punktów

2 uczniów 16 punktów

1 uczeń 15 punktów

2 uczniów 14 punktów

1 uczeń 12 punktów

Średnio klasa uzyskała    15,91  punktów (79,5 %).

spr 2016 3

 Z matematyki można było otrzymać 20 punktów. Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:

5 uczniów 20 punktów

2 uczniów 19 punktów

1 uczeń 18 punktów

2 uczniów 15 punktów

1 uczeń 12 punktów

Średnio klasa uzyskała 18,00 punktów (90%)

spr 2016 4

 

Ogółem z części pierwszej sprawdzianu uczniowie uzyskali 85%.

spr 2016 1

Z języka angielskiego można było otrzymać 40 punktów. Nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:

5 uczniów 40 punktów

2 uczniów 39 punktów

2 uczniów 38 punktów

1 uczeń 36 punktów

1 uczeń 21 punktów

Średnio klasa uzyskała 37,36 punktu  (93,5%)

spr 2016 2

Chciałabym pogratulować tych wyników uczniom, nauczycielom uczącym klasę 6 (ale także nauczycielom z nauczania wczesnoszkolnego za bardzo dobre przygotowanie dzieci w klasach 0-3) oraz rodzicom którzy razem z nauczycielami czuwali nad edukacją dzieci.

Tamara Kostencka

probny wsip1

probny wsip2

 operon1 15 16

operon2 15 16

GRATULUJEMY!

JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

W próbnym sprawdzianie GWO wzięło udział 106 888 uczniów z 3937 szkół w całej Polsce.

probny gwo 2016 16 

Gratulujemy nauczycielom i uczniom.

 

Tamara Kostencka

JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

Arkusz próbnego sprawdzianu składał się z 27 zadań różnego typu: zadania 1-13 z języka polskiego, zadania 14-27 z matematyki. Zadania sprawdzały umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 6 klasy szkoły podstawowej i klas wcześniejszych. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 42 punkty.

Analizy statystyczne wykonano na podstawie sprawdzianu 10911 uczniów z 467 szkół.

Wyniki uczniów:

Średni wynik ogólnopolski [%]   -49

Średni wynik woj. mazowieckie[%]  - j. polski -  64, matematyka - 43

Średni wynik uczniów naszej szkoły [%] –j. polski – 78,64,   matematyka – 55,79

 probny wsip

Gratulujemy nauczycielom i uczniom.

 

Tamara Kostencka

probny1

3 listopada uczniowie klasy 6 pisali swój pierwszy próbny sprawdzian, przygotowany przez Oficynę Wydawniczą TUTOR.

Na podstawie wyników otrzymanych ze wszystkich uczestniczących w sprawdzianie szkół podstawowych stwierdzono, że średni wynik z części polonistycznej wynosił 12,9 pkt ( maks. 20 pkt), a z części matematycznej 8,3 pkt ( maks.20 pkt). Najlepsze wyniki średnie z języka polskiego oscylowały ok. 16-17 pkt, natomiast z matematyki ok. 13-15 pkt.

ŚREDNI WYNIK NASZYCH UCZNIÓW – język polski – 16,54 pkt, matematyka – 11.45 pkt.

Następny próbny sprawdzian już 3 grudnia. Trzymamy kciuki.

Tamara Kostencka