Uczniowie klas 3a i 3b brali udział w badaniu kompetencji matematycznych przygotowany przez Instytut Badan Edukacyjnych (IBE) z Warszawy.

Zestawienie wyników badania umiejętności matematycznych w procentach

 

Klasa 3a

Klasa 3b

Wszyscy badani uczniowie

Województwo

1.Sprawność rachunkowa

85,7

97,2

56,7

58,1

2.Rozwiązywanie zadań tekstowych

87,7

90,2

56,2

57,7

Selekcja informacji

89,3

100,0

57,9

59,6

Wyobraźnia geometryczna

95,2

94,4

69,6

71,0

Rozważanie możliwości

83,3

94,4

56,8

58,2

Dostrzeganie zależności

83,3

75,0

41,1

42,7

Umiejętności matematyczne - globalnie

87,2

91,7

56,4

57,8

kl3a

kl3aa

Tamara Kostencka

W marcu 2013 roku, uczniowie i uczennice klasy wzięli udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem, będącym podsumowaniem trzyletniego okresu nauczania. Składał się on z dwóch części: polonistycznej i matematycznej.

Wyniki testu przestawiają się następująco:

 test kompetencji kl3

Uczennicom i uczniom klasy 3 serdecznie gratuluję!

Joanna Stępień