swietlik                      W marcu uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik.Głównym celem Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.  Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik” jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców z Krakowa.Konkurs przebiega w dwóch etapach: etap przygotowawczy oraz test finałowy.

Prezentacja wyników:

KLASA I:

Nagrodę otrzymują:

Read MoreOgólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

sprachdoktorW środę 18 marca 2015 odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.Konkurs ma postać testu wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. W konkursie wzięło udział 13 uczniów naszej szkoły z klas IV-VI. Najlepsze wyniki osiągnęli:

Aleksander Jaros (klasa V) –  91% liczby punktów oraz dyplom za bardzo dobry wynik w konkursie

Aleksandra Miłachowska  (klasa V)   – 85% liczby punktów oraz dyplom za bardzo dobry wynik w konkursie

Andrzej Paradowski  (klasa V) – 76% liczby punktów oraz dyplom za  dobry wynik w konkursie

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

Agata Banaszczyk

kangurOtrzymaliśmy wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” 2015, który odbył się 19 marca . Tradycyjnie już, w naszej szkole biorą udział w tym konkursie wszyscy uczniowie z klas od 2 do 6.

W zależności od ilości uzyskanych punktów można uzyskać tytuł laureata , wynik bardzo dobry lub dobry (wyróżnienie).

W tym roku najlepsze wyniki otrzymali:

Z klasy 3- Krzysztof Żelazo – wyróżnienie (89,50 na 105,00 punktów)

                 Agnieszka Walczak – wyróżnienie ( 72,50 na 105 punktów)

Z klasy 5 – Zuzanna Pachulska – wyróżnienie (113,75 na 150 punktów)

                  Aleksander Jaros – wyróżnienie (112,50 na 150 punktów)

Z klasy 6 – Lena Sławińska – wyróżnienie (110,75 na 150 punktów)

Gratuluję wyników !

Tamara Kostencka

zuchOGÓLNOPOLSKI  KONKURS ,,ZUCH”

W marcu uczniowie klas 1 i 2 wzięli udział w ogólnopolskim konkursie ZUCH organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Sprawdziany konkursowe składały się z 21 pytań. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Uczniowie wykonując polecenia rozwiązywali zadania, krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne. Ocenie podlegało każde pytanie w teście sprawdzającym. Maksymalnie można było uzyskać 210 punktów.

             PREZENTACJA WYNIKÓW

                              KLASA 1

I MIEJSCEJAKUB RUSZCZYK - 210 punktów i-Grawerowany dyplon laureata

 Dyplom laureata otrzymali również:

Aleksandra Małecka-198 pkt.-7 miejsce

Jan Baczyński-195 pkt.-8 miejsce

Adam Paradowski-193 pkt.- 9 miejsce

Karolina Sobańska-193 pkt.- 9 miejsce

Aleksander Żelazo-190 pkt.-11 miejsce

Nataniel Skarzyński-185 pkt.-13 miejsce

Aleksandre Parol-185 pkt.-13 miejsce

Dyplom uznania otrzymali uczniowie:

Bartosz Górski oraz Franciszek Młodzianowski

                           KLASA II

Dyplom laureata otrzymali uczniowie:

Maciej Demianiuk-200 pkt.-6 miejsce

Franciszek Stelmaszyński-193 pkt.-9 miejsce

Karol Stęplewski-193 pkt.-9 miejsce

Mikołaj Piskorz-188 pkt.-12 miejsce

Kacper Dzięcioł-183 pkt.-14 miejsce

Dyplom uznania otrzymali:

Wojciech Bandulet,Martyna Ufnal i Sebastian Kruk

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

                                    Katarzyna Mioduszewska