operon1 15 16

operon2 15 16

GRATULUJEMY!

flaga niemW konkursie języka niemieckiego dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku otrzymuje Aleksandra Miłachowska  klasa 6 – 84,17% punktów możliwych do uzyskania, 14 miejsce w województwie mazowieckim, 72 w kraju oraz Ignacy Kaleta  z klasy 5a -  29 miejsce w województwie mazowieckim, 204 w kraju.

Gratuluję uczniom oraz pani Zofii Flis, nauczycielce języka niemieckiego.

Tamara Kostencka

JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

W próbnym sprawdzianie GWO wzięło udział 106 888 uczniów z 3937 szkół w całej Polsce.

probny gwo 2016 16 

Gratulujemy nauczycielom i uczniom.

 

Tamara Kostencka

probny1

3 listopada uczniowie klasy 6 pisali swój pierwszy próbny sprawdzian, przygotowany przez Oficynę Wydawniczą TUTOR.

Na podstawie wyników otrzymanych ze wszystkich uczestniczących w sprawdzianie szkół podstawowych stwierdzono, że średni wynik z części polonistycznej wynosił 12,9 pkt (maks. 20 pkt), a z części matematycznej 8,3 pkt (maks.20 pkt). Najlepsze wyniki średnie z języka polskiego oscylowały ok. 16-17 pkt, natomiast z matematyki ok. 13-15 pkt.

ŚREDNI WYNIK NASZYCH UCZNIÓW – język polski – 16,54 pkt, matematyka – 11.45 pkt.

Następny próbny sprawdzian już 3 grudnia. Trzymamy kciuki.

Tamara Kostencka