1yleW maju 2011 roku 24 uczniów ubiegłorocznych klas trzecich i 1 uczeń klasy drugiej szkoły podstawowej przystąpili w naszej szkole do Cambridge Young Learners English Tests na poziomie Starters.

Praktyczne umiejętności językowe uczniów sprawdzane były w zakresie pisania i czytania    (I część), słuchania (II część), mówienia (III część). Z każdej umiejętności można otrzymać maksymalnie 5 tarcz, łącznie 15 tarcz. Egzamin ustny (Speaking) przeprowadził niezależny, przysłany przez Cambridge ESOL egzaminator, a testy pisemne ( Reading&Writing oraz Listening) sprawdzone zostały w ośrodku University of Cambridge ESOL Examinations w Wielkiej Brytanii.

1 września 2011 roku na uroczystości Rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego gościliśmy Panią Agatę Fronc, koordynatorkę Cambridge ESOL w Polsce, która wręczyła uczniom certyfikaty, na które od maja czekali uczniowie i ich rodzice.

Wyniki są bardzo dobre. Wszyscy uczniowie otrzymali maksymalną liczbę tarcz-5- z egzaminu ustnego (Speaking). Aż 12 uczniów otrzymało 15 tarcz, czyli z każdej części  zdali na 100%, 7 uczniów- 14 tarcz, 3 osoby- 13 tarcz i 3 uczniów- 12 tarcz.

GRATULUJĘ WSZYSTKIM UCZNIOM I ŻYCZĘ SUKCESÓW W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO!!!

Magdalena Świtalska

przyrodazzPaździernik jest miesiącem, w którym odbywają się przedmiotowe konkursy dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego , których organizatorem jest Kuratorium Oświaty.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu oraz wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko i poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody.

Temat przewodni konkursu –„Ziemia naszym domem!” stał się inspiracją do opracowania zadań konkursowych.

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do I etapu konkursu. Tylko dwoje uczniów: Anna Miłachowska i Wojciech Kosik z klasy VI, uzyskało odpowiednią ilość punktów tj. 85%, która umożliwiła im zakwalifikowanie się do II etapu wojewódzkiego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!!!

Magdalena Rupniewska