PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Dzieci do klasy 1 przyjmowane są do szkoły na podstawie następujących warunków:

 

I. OCENA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

    Kryteria oceny zawierają się w następujących obszarach:

      1. Rozwój emocjonalny

          - kontrola ekspresji emocji

          - poczucie obowiązku

          - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

          - odpowiedzialność za swoje zachowanie

       2.  Rozwój społeczny

          - przestrzeganie norm i zasad

           -umiejętność nawiązywania relacji

          - współpraca w grupie

       3. Procesy poznawcze

          - analiza i synteza wzrokowo-słuchowa

          - poziom grafomotoryczny

          - orientacja w schemacie ciała i przestrzeni

          - koordynacja wzrokowo-ruchowa

          - lateralizacja

          - poziom uwagi

 

 II. OPINIA WYCHOWAWCY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ DOSTARCZONA PRZEZ RODZICÓW

 

III. KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZENIA 

*Rodzeństwu uczniów naszej szkoły  przysługuje Pierwszeństwo !