Szkoła Aktywności Twórczej jest nastawiona na pracę z dziećmi w normie intelektualnej i pragnie stwarzać warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym.

Szkoła podstawowa

Kandydatów na uczniów klasy 0 i klasy 1 zapraszamy na spotkanie z psychologiem szkolnym. Rodzice lub opiekunowie proszeni są również o wypełnienie kwestionariusza umożliwiającego bliższe poznanie przyszłego ucznia. Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do klasy 0 i 1.

Kandydaci do klasy 2 i klasy 3 zapraszani są na spotkanie z nauczycielem nauczania zintegrowanego.

Kandydaci do klas 4-6 przyjmowani są po przeprowadzeniu sprawdzianu przez nauczycieli przedmiotów podstawowych (j.polski, j.angielski, matematyka).

Gimnazjum

Rekrutacja do I klasy Gimnazjum Aktywności Twórczej odbywa się na podstawie:

  1. Konkursu świadectw klasy 5 oraz ocen z pierwszego semestru klasy 6
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej - sprawdzianu wiedzy (z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki)

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły
  2. Ankieta informacyjna (dostępna w sekretariacie szkoły)
  3. Świadectwo ukończenia klasy 5
  4. Zaświadczenie ze szkoły o wynikach nauczania w pierwszym semestrze

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć zaświadczenie o wyniku sprawdzianu i świadectwo ukończenia klasy 6

 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły ( tel. 781 01 73, 781 84 95) w godzinach 10.00-15.00.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Dzieci do klasy 1 przyjmowane są do szkoły na podstawie następujących warunków:

 

I. OCENA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

    Kryteria oceny zawierają się w następujących obszarach:

      1. Rozwój emocjonalny

          - kontrola ekspresji emocji

          - poczucie obowiązku

          - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

          - odpowiedzialność za swoje zachowanie

       2.  Rozwój społeczny

          - przestrzeganie norm i zasad

           -umiejętność nawiązywania relacji

          - współpraca w grupie

       3. Procesy poznawcze

          - analiza i synteza wzrokowo-słuchowa

          - poziom grafomotoryczny

          - orientacja w schemacie ciała i przestrzeni

          - koordynacja wzrokowo-ruchowa

          - lateralizacja

          - poziom uwagi

 

 II. OPINIA WYCHOWAWCY GRUPY PRZEDSZKOLNEJ DOSTARCZONA PRZEZ RODZICÓW

 

III. KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZENIA 

*Rodzeństwu uczniów naszej szkoły  przysługuje Pierwszeństwo !