Aktualności

Szanowni Państwo,

za nami pierwszy semestr nauki w tym roku szkolnym.  Przed nami ważny czas zmian w naszej szkole – przygotowujemy się do przekształcenia placówki w ośmioletnią szkołę podstawową.

Reforma oświaty rozpocznie się we wrześniu 2017 roku.

Najważniejsze założenia reformy:

  • Obecna klasa 6  nie ma już Sprawdzianu – będzie egzamin po klasie 8 (w 2019 roku). Przewiduje się, że będzie trwał 2 dni i obejmie: język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Do egzaminu w tej postaci przystąpią uczniowie obecnych klas 6, 5 i 4.
  • Od 2022 roku uczniowie obecnej klasy 3 i wcześniejszych klas, będą zdawać na egzaminie  w klasie 8 język polski, matematykę, język obcy nowożytny oraz wybrany przedmiot :biologię, geografię historię, fizykę lub chemię.
  • Po ukończeniu klasy 8 absolwenci będą mogli kontynuować naukę w 4 letnich liceach  lub 5 letnich technikach (szkoły branżowe).
  • W roku szkolnym 2017/18 obecni uczniowie klasy 6 rozpoczną naukę geografii, biologii, chemii i fizyki.
  • Zmiana podstawy programowej będzie dotyczyła we wrześniu 2017 roku klas 1, 4 i 7.

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

 DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ  KLASY 4- 8

od roku szkolnego 2017/18

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Wymiar godz.

w kl. 4

Wymiar godz.

 w kl. 5

Wymiar godz.

w kl.6

Wymiar

godz.

w kl.7a i 7b

Wymiar

godz.

w kl.8

1 Język polski 6 6 6 6 6
2 Język angielski 5 5 5 5 5
3 Język niemiecki 2 2 2 2 2
4 muzyka 1 1 1 1 -
5 plastyka 1 1 1 1 -
6 historia 2 2 2 2 2
7 przyroda 3 - - - -
8 matematyka 5 5 5 5 5
9 informatyka 2 2 2 1 1
10 technika 1 1 1 - -
11 Wych. Fiz. 4 4 4 3 3
12 Godz.wych. 1 1 1 1 1
13 Religia/etyka 2 2 2 1 1
14 geografia 1 1 2 1
15 Biologia 2 2 1 1
16 chemia 2 2
17 fizyka 2 2
18 Wiedza o społeczeństwie 2
19 Edukacja dla bezpieczeństwa 1
⃰⃰● ⃰⃰●
razem 35 35 35 35 35

Wychowawcy w klasach 4-7:

Klasa 4- Katarzyna Bandulet

Klasa 5 – Beata Kaźmierska

Klasa 6 – Mirosława Zaremba

Klasa 7a – Joanna Kaczyńska –Walczak

Klasa 7b – Mirosława Wypchło

⃰ - w klasach 5-6,  w drugim semestrze 1 godzina wdż.  za 1 godz. biologii,

⃰ - w klasach 7-8 , w drugim semestrze 1 godz. wdż.  będzie odbywać się po zajęciach lekcyjnych ( zajęcia wychowania do życia w rodzinie prowadzone są dla chętnych uczniów)

⃰●- w klasie 7  i 8  – dodatkowo 10 godzin doradztwa zawodowego w ciągu roku szkolnego.

 Tamara Kostencka