P1010004

Zapraszamy na dni otwarte w niedziele:

4,11,18 i 25 marca w godzinach 12.00 - 15.00

 

Ogłaszamy nabór

do oddziału przedszkolnego - "zerówki" oraz klas 1-7 na rok szkolny 2018/2019. W ramach nowej oferty proponujemy uczniom klas 1 i 2 rozszerzony program języka angielskiego w wymiarze 10h tygodniowo, który w późniejszym etapie klas 4-8 przeształci je w klasy dwujęzyczne.

Oferta obejmuje:

Rozszerzony program nauczania.

 • Zajęcia szkolne w godzinach 8:30 - 15:15
 • zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej - 17h,
 •  zajęcia polonistyczne,
 • zajęcia matematyczne,
 • zajęcia przyrodnicze ,
 • zajęcia społeczne,
 • zajęcia w języku angielskim - 10h,
 • zajęcia na basenie kl 1-3 ,
 • szachy ,
 • pozostałe zajęcia : plastyka, muzyka, ceramika ze specjalistami,
 • zajęcia z wychowania fizycznego na sali gimnastycznej bądź boisku szkolnym,
 • religię/etykę ,
 • zajęcia informatyczne.
                  Ilość godzin w sumie 35 tygodniowo. 
 • Zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne w formie bezpłatnych kółek zainteresowań (np.szachy, malarstwo, ceramika,sks, itp.)
 • Opiekę świetlicową w godzinach 15:30 - 18.00.
 • Opiekę pedagoga na miejscu w szkole.
 • Podróże etnograficzne, plenery artystyczne służące poznawaniu kultury narodowej oraz przyrody polskiej w ramach Zielonej Szkoły.
 • Ubezpieczenie NW.
 • Dodatkowo płatne obiady.

Opłaty z tytułu pobierania nauki w naszej szkole:

 • bezzwrotne jednorazowe wpisowe w wysokości 600 zł
 • miesięczne czesne w okresie od września do sierpnia w wysokości 970 zł
 • drugie dziecko z rodziny 10% mniej.

SPRAWDŹ CZY INNA SZKOŁA W OKOLICY OFERUJE TAK WIELE ZA TAK NIEWIELE!

 

 

Zobacz szkołę w rankingach

Szkoła podstawowa

Kandydatów na uczniów klasy 1 zapraszamy na spotkanie z psychologiem szkolnym. Rodzice lub opiekunowie proszeni są również o wypełnienie kwestionariusza umożliwiającego bliższe poznanie przyszłego ucznia. Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do klasy 1.

Kandydaci do klasy 2 i klasy 3 zapraszani są na spotkanie z nauczycielem nauczania zintegrowanego.

Kandydaci do klas 4-8 przyjmowani są po przeprowadzeniu sprawdzianu przez nauczycieli przedmiotów podstawowych (j.polski, j.angielski, matematyka).

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefon 22 781 01 73 w godzinach 9.00-15.00.